Rosh Hashanah plate + honey dish

THE HOLIDAYS: Rosh Hashanah > Jewish New Year
Rosh Hashanah plate + honey dishRosh Hashanah plate + honey dishRosh Hashanah plate + honey dish

$38.95 AUD
* inc Aust GST
[Currency Converter]


Buy Rosh Hashanah plate + honey dish

SKU:UK53157

Ceramic Rosh HaShana Plate 19cm + Honey DishOther THE HOLIDAYS: Rosh Hashanah ItemsTOP